Utvikling av fritidstilbod i Ålesund kommune

Utvikling av fritidstilbod i Ålesund kommune

 
Eit sentralt punkt i arbeidet er å avdekke kva innhald ein skal ha i dei framtidige fritidsklubbane.
 
I og med at innhaldet i fritidsklubbane skal endrast mot eit fokus på å vere “kulturverkstader”, vil dagens målgruppe kunne endrast. Studien vil difor ha eit blikk for å avdekke kven som vil vere med i den framtidige målgruppa. Dette legg føringar for å inkludere andre enn dei som nyttar tilbodet i dag.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17150
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Utvikling av fritidstilbod i Ålesund kommune

Oppdragsgiver:

Ålesund kommune

Prosjektdeltakere:

Cecilie Rørstad