Evaluering av Livsnær livshjelp - rehabilitering i nærmiljøet

Evaluering av Livsnær livshjelp - rehabilitering i nærmiljøet

Innføring av Samhandlingsreformen fører til endringer i tjenestetilbud mellom helseforetak og kommune. På rehabiliteringsfeltet nedjusteres antall sengeplasser på døgnbaserte institusjoner og kommunen skal i større grad overta en del av rehabiliteringsansvaret. Livsnær livshjelp  er et prosjekt som søker å finne frem til en god samarbeidsstruktur og arbeidsform mellom Aure kommune og Aure rehabiliteringssenter om rehabiliteringstilbud til kroniske pasienter og etter skade, operasjon og sykdom. Møreforsking Molde skal kartlegge nå-situasjonen for samhandling mellom helseforetak og kommunen innen rehabiliteringsfeltet før iverksetting av prosjektet, samt bistå prosjektgruppen i utvikling av måleverktøy og retningslinjer som sikrer mulighet for forskningsbasert effektvurdering av prosjektet på lengre sikt.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

00000
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av Livsnær livshjelp - rehabilitering i nærmiljøet

Oppdragsgiver:

Aure Rehabiliteringssenter og Aure kommune

Samarbeidspartnere:

VRI Møre og Romsdal

Prosjektdeltakere:

, Kari Bachmann