Fremtidens eldreomsorg – Kunnskapsgrunnlag tilknyttet bygging av nytt...

Fremtidens eldreomsorg – Kunnskapsgrunnlag tilknyttet bygging av nytt omsorgssenter i Aukra kommune

Prosjektet belyser utviklingstrekk og utfordringsbildet i eldreomsorgen, og beskriver ulike omsorgskonsepter, fysiske og organisatoriske løsninger som løftes fram av relevante fagmiljøer, forskere og politiske styresmakter.

Bakgrunn for prosjektet var vedtaket i Aukra kommune om å bygge et nytt omsorgssenter på Gossen sentrum. Kommunen ønsket et kunnskapsgrunnlag om hva som kan være gode modeller for «Fremtidens eldreomsorg», særlig med henblikk på demens og frivillighet. Kunnskapsgrunnlaget er framskaffet ved å gå gjennom relevante publikasjoner, både vitenskapelige artikler og rapporter, samt politiske styringssignaler for feltet. Litteraturgjennomgangen ble gjennomført i perioden april til juli 2015.

 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2573
|

Prosjektansvarlig:

Gøril Groven
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Fremtidens eldreomsorg – Kunnskapsgrunnlag tilknyttet bygging av nytt omsorgssenter i Aukra kommune

Oppdragsgiver:

Aukra kommune

Prosjektdeltakere:

Guri Kaurstad Skrove, Kari Bachmann