Følgeevaluering av Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo)

Følgeevaluering av Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo)

Følgeevalueringen av BoSo vil i hovedsak fokusere på program- og planfasen, samt gjennomføringsfasen. Den forberedende fasen vil være avsluttet når evalueringen starter opp, og kommunene er formelt tatt opp i programmet. Den forberedende fasen kan være avgjørende for politisk og administrativ forankring, og dermed for det videre arbeidet. Informasjon om denne fasen vil derfor inngå i datainnsamlingen.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17112
|

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Følgeevaluering av Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo)

Oppdragsgiver:

Husbanken Region Øst

Prosjektdeltakere:

, , Else Ragni Yttredal