Gir deltagelse i frisklivssentralen i Molde et friskere liv?

Gir deltagelse i frisklivssentralen i Molde et friskere liv?

Deltagernes opplevelse av tilbudet, endring i fysiske parametere og helseatferd etter 3 måneder

Frisklivssentralen gir tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner, primært innen for områdene fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. HUS gruppen har gjennomført en evaluering av tilbudet ved frisklivssentralen i Molde. Prosjektets hovedmål var å utvikle et system for kontinuerlig effektvurdering og justering av tilbud i frisklivssentralen i Molde gjennom utprøving av skjema for selvrapportert livsstilsendring og livskvalitet, test av fysisk kapasitet samt intervju av deltagerne om deres målsettinger og forventninger. Deltagerne hadde store forventninger til oppfølgingen i frisklivssentralen men var stort sett fornøyd. De fleste opplevde å være på vei mot målsettingen sin.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

0000
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Gir deltagelse i frisklivssentralen i Molde et friskere liv?

Oppdragsgiver:

Molde kommune og Frisklivssentralen i Molde

Samarbeidspartnere:

VRI Møre og Romsdal

Prosjektdeltakere:

Kari Bachmann