Effektiv utnyttelse av kystsonen

Effektiv utnyttelse av kystsonen

Prosjektet ser på potensielle fordeler og ulemper for oppdrett ved samlokalisering av fisk og blåskjell. Prosjektets hovedmålsetning er meir effektiv og mindre konfliktfylt bruk av kystsonen. Delmål for prosjektet er:  1. Å etablere testsystem for oppdrett av skjell og fisk på same lokalitet, der hensyn til reproduserbarhget og nytteverdi ivaretas. 2.Undersøke fordeler og ulemper med samlokalisering for bedriftene og lokalsamfunnet. 3. Vurdere resultatene knyttet til arealutnyttelse, miljø og marked. 4. Sette fylket på kartet som en region med innovasjon og samarbeid mellom næring, forvaltning og forsking.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1764
|

Prosjektansvarlig:

Anne Stene
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Effektiv utnyttelse av kystsonen

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke (RUP)

Samarbeidspartnere:

Høgskulen i Ålesund, Anne Stene

Prosjektdeltakere:

Else Ragni Yttredal, , , Grete Hansen Aas