Arbeidsinnvandring til Vestlandet

WorkingMan_CC_GreggVandenberghe.jpg

Arbeidsinnvandring til Vestlandet

- Arbeidsinnvandring som ressurs i regional utvikling

Prosjektet "Arbeidsinnvandring til Vestlandet" vil gjennom tverrfagleg forsking og regionalt forankra samarbeidsrelasjonar sette søkjelys på kva som skal til for at arbeidsinnvandringa til landsdelen i størst mogleg grad skal kunne vere ein varig ressurs og slik medverke til at både store og små lokalsamfunn kan bli meir robuste. 
 

Fakta om prosjektet:

Prosjektansvarlig:

Finn Ove Båtevik
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Arbeidsinnvandring til Vestlandet

Oppdragsgiver:

Regionalt forskningsfond Vestlandet

Samarbeidspartnere:

Universitetet i Stavanger/IRIS/Senter for interkulturell kommunikasjon, Vestlandsforsking/Høgskulen i Sogn og Fjordane

Prosjektdeltakere:

Gro Marit Grimsrud,