Inkludering i fotball

Inkludering i fotball

Norges fotballforbund ønsker med prosjektet å bistå klubbene og engasjere dem i arbeidet med inkludering av utsatte grupper.

Prosjektet et todelt. Første del er en kartleggende undersøkelse av hvordan klubber, kretser, kommuner og andre instanser arbeider og samhandler for å inkludere 1. flyktninger i mottak og bosatte og 2. barn og unge fra lavinntektsfamilier i fotballklubber. Undersøkelsen skal avdekke hva som er utfordringer og barrierer og hva som er gode og fremmende tiltak for inkludering. Studien starter med en caseundersøkelse i to utvalgte fylker, hvor relevante aktørgrupper intervjues. Med grunnlag i denne undersøkelsen utvikles et spørreskjema som sendes til alle fotballklubber i landet.

I del 2 av prosjektet skal det utvikles en veileder om inkludering av de to målgruppene. Veilederen skal gå til klubber og kretser.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2728
|

Prosjektansvarlig:

Kari Bachmann
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Inkludering i fotball

Oppdragsgiver:

Norges Fotballforbund, UEFA

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Molde

Prosjektdeltakere:

Guri Kaurstad Skrove