Vidaregåande opplæring si samfunnsrolle

Vidaregåande opplæring si samfunnsrolle

Ein vil i dette prosjektet starte ein analyse av moglege konsekvensar av å konsolidere strukturen i den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane. Studien vil vere eit forprosjekt på oppdrag for Sogn og Fjordane fylkeskommune, opplæringsavdelinga og plan- og samfunnsavdelinga.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17166
|

Prosjektansvarlig:

Finn Ove Båtevik
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Vidaregåande opplæring si samfunnsrolle

Oppdragsgiver:

Sogn og Fjordane fylkeskommune, opplæringsavdelinga og plan- og analyseavdelinga

Prosjektdeltakere:

Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal, Gro Marit Grimsrud, Margrethe Eikrem Aarset