Kartlegging av dagens kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i ...

Kartlegging av dagens kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal

Kompetansekartleggingen består av to deler:

- En spørreskjemaundersøkelse til alle ansatte ved de kommunale folkebibliotekene og ved bibliotek på de videregående skolene i Møre og Romsdal.

- En intervjuundersøkelse med 9 utvalgte biblioteksjefer i Møre og Romsdal.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2773
|

Prosjektansvarlig:

Sølve Mikal Krekvik Nerland
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kartlegging av dagens kompetanse og kompetansebehov i bibliotekene i Møre og Romsdal

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesbiblioteket

Samarbeidspartnere:

Møreforsking Ålesund AS

Prosjektdeltakere:

Tonje Hungnes, Lovise Kvalsund Otterlei, Gøril Groven, Bjørn Tore Nystrand