IA holdningsbarometer Møre og Romsdal

IA holdningsbarometer Møre og Romsdal

Det overordnede målet med Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Møre og Romsdal, slik som resten av landet, har hatt lav måloppnåelse på delmål 2 ; økt sysselsetting blant personer med redusert funksjonsevne. Ledere og ansattes holdninger til betydningen av arbeidsmiljø, tilrettelegging i arbeidslivet og til eget og andres fravær, er vesentlig for å nå IA-avtalens målsetting. Et holdningsbarometer har vært utført i flere fylker før, med interessante tilbakemeldinger, men formålet med dette prosjektet er å gå mer i dybden på delmål 2.  Alle ansatte i et representativt utvalg IA-virksomheter er blitt spurt om å delta i undersøkelsen. IA-rådet i Møre og Romsdal vil bruke resultatene fra undersøkelsen i sitt arbeid med å bedre virksomhetenes måloppnåelse i IA-avtalen og sin veiledning av IA-virksomheter i fylket.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2503
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

IA holdningsbarometer Møre og Romsdal

Oppdragsgiver:

IA-rådet Møre og Romsdal