Kosthold og psykisk helse

Kosthold og psykisk helse

Kartlegging av kostholdet blant personer som oppsøker Rask psykisk helsehjelp.

Prosjektet skal undersøke om personer som oppsøker Rask psykisk helsehjelp i Molde har et kosthold som møter de nasjonale anbefalinger og/eller som avviker fra befolkningen for øvrig.

Bakgrunn for prosjektet er erfaringer med at personer med psykiske plager har et kosthold som ikke fremmer helse. Tidligere forskning viser at kosthold kan påvirke den mentale helsen, og at et sunt kosthold vil kunne bedre utfall av behandling. Molde kommune ved Rask psykisk helsehjelp ønsker å kartlegge kostholdsvaner blant sine brukere for å se på mulig behov for å legge inn kosthold som en del av oppfølgingen ved tilbudet.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2622
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Kosthold og psykisk helse

Oppdragsgiver:

Molde kommune

Prosjektdeltakere:

Kari Bachmann, Sølve Mikal Krekvik Nerland