Inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet

Inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet

De aller fleste med Asperger syndrom (AS) havner tidlig på uføretrygd. Økt inkludering i arbeidslivet vil gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster, men også bedre livskvalitet og helse, og er en viktig arena for sosial integrering, egenutvikling og mestring.

Prosjektets formål er å øke mulighetene for varig deltakelse i arbeidslivet for personer med AS. I samarbeid med Spesialistbedriften skal MFM identifisere suksesskriterier for mestring og tilpasning i arbeidslivet for personer med Asperger syndrom, utvikle modeller for samhandling mellom arbeidsgivere, tilretteleggere, virkemiddelapparatet og den enkelte med AS og vurdere kostandene knyttet til aktuelle virkemidler opp mot samfunnsøkonomiske nyttegevinster - både prissatte nyttegevinster, som f.eks. mer tilgjengelig arbeidskraft og dermed økt verdiskapning, og ikke prissatte, som f.eks. økt livskvalitet. Prosjektet har fått finansiering fra VRI Møre og Romsdal, NFR HELSEVEL og Regionale Forskningsfond Midt Norge.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2623
|

Prosjektansvarlig:

Kari Bachmann
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Inkludering av personer med Asperger syndrom i arbeidslivet

Oppdragsgiver:

Spesialistbedriften

Prosjektdeltakere:

Guri Kaurstad Skrove, Gøril Groven