Inn på tunet (IPT) i kommunal tenesteproduksjon - frå prosjekt til dr...

Inn på tunet (IPT) i kommunal tenesteproduksjon - frå prosjekt til drift

 
"Inn på tunet" er eit felles omgrep for eit mangfaldig tilbod på gardsbruk innretta mot brukargrupper innan helse, omsorg, rehabilitering og oppvekst. Tilbodet er oftast individuelt tilrettelagt til brukarane/ målgruppa. Dette kan vere eit utdanningstilbod knytt til skule eller aktivitets- og arbeidstreningstilbod gjennom helse- og omsorgstenesta. Konseptet inngår i ein del kommunar som eit tillegg til kommunal tenesteproduksjon, ofte på prosjektbasis. Forprosjektet skal mellom anna identifisere faktorar som påverkar, positivt og negativt, implementering av "Inn på tunet" i den kommunale tenesteproduksjonen.
 
 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17148
|

Prosjektansvarlig:

Finn Ove Båtevik
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Inn på tunet (IPT) i kommunal tenesteproduksjon - frå prosjekt til drift

Oppdragsgiver:

Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Prosjektdeltakere:

Randi Bergem, Geirmund Dvergsdal