Utvikling av metode for å styrke tilskuddsforvaltningen i Utdanningsd...

Utvikling av metode for å styrke tilskuddsforvaltningen i Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet forvalter ca. 5 mrd i tilskudd til ulike ordninger innen grunn-, vg- og voksenopplæring. I prosjektets del 1 ble det utviklet en metodisk tilnærming for analyse av styringseffektivitet og utvikling av indikatorer for vurdering av dette. I prosjektets del to ble det utviklet indikatorsett for utvalgte opplæringsområder som mottar tilskudd fra Utdanningsdirektoratet. Prosjektet resulterte i interne rapporter til Utdanningsdirektoratet.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2445/2528
|

Prosjektansvarlig:

Kari Bachmann
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Utvikling av metode for å styrke tilskuddsforvaltningen i Utdanningsdirektoratet

Oppdragsgiver:

Utdanningsdirektoratet

Prosjektdeltakere:

Bjørn G. Bergem, Kari Bachmann, Arild Hervik, Lasse Bræin