Status petroleumsrelaterte næringer i Kristiansundsregionen 2012

Status petroleumsrelaterte næringer i Kristiansundsregionen 2012

Møreforsking Molde gjennomførte i 2008 en analyse av samlet omfang og ringvirkninger av petroleumsrelatert virksomhet i Kristiansundsregionen, dvs. kommunene Kristiansund og Averøy. Etter at denne studien ble utført har petroleumsnæringen i regionen utviklet seg videre. Derfor har både myndigheter og interesseorganisasjoner lokalt (kommunene, fylket, Kom Vekst) og ikke minst næringsaktørene selv sett behov for å oppdatere studien for å identifisere nye muligheter og tiltak som kan stimulere videre utvikling og styrking av denne næringen. Analysen vil ha fokus på beskrivelse av sysselsettingsutviklingen og fremtidig rekrutteringsbehov, samt nye trender og muligheter.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2434
|

Prosjektansvarlig:

Oddmund Oterhals
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Status petroleumsrelaterte næringer i Kristiansundsregionen 2012

Oppdragsgiver:

Kristiansund kommune

Prosjektdeltakere:

Lasse Bræin, Arild Hervik, Bjørn G. Bergem