Sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandlingen av akv...

Sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandlingen av akvakultursøknader

Prosjektet sammenligner tre modeller for behandling av akvakultursøknader. De tre modellene er 1. Full samordnet modell med delegering etter matlov, havne- og farvannslov og forurensningslov (Trøndelagsmodellen). 2. Samordnet modell utan delegering etter forurensningsloven. 3. Tidsfristbasert modell. Målsetningen er at prosjektet skal bidra til å effektivisere behandlingen av akvakultursøknader.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1794
|

Prosjektansvarlig:

Else Ragni Yttredal
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandlingen av akvakultursøknader

Oppdragsgiver:

Fiskeridirektoratet