Mental Helse

Mental Helse

Mental Helse Kompetanse (MHK) har utvikla "Nasjonal Ressurspakke Brukeropplæring", som
består av seks ulike kursmodular. Som eit ledd i kvalitetssikringa av dette
brukaropplæringstilbodet, vart det gjennomført ei spørjeundersøking blant dei som deltok på
kurspilotar hausten 2007. Møreforsking Volda bearbeidde og analyserte datamaterialet frå
undersøkinga blant deltakarane, og skreiv ein rapport frå undersøkinga.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1776
|

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Mental Helse

Oppdragsgiver:

Mental Helse Kompetanse

Prosjektdeltakere:

Unni Aarflot