Med nynorsk til betre skriving. Med skriving til betre læring.

Med nynorsk til betre skriving. Med skriving til betre læring.

Prosjektet Med nynorsk til betre skriving.  Med skriving til betre læring er eit tverrfagleg skriveprosjekt, er under utvikling og utprøving ved Ulstein vidaregåande skule.
 
Måla med prosjektet er
 
- å gjere elevane til betre og tryggare nynorskbrukarar og til betre og meir reflekterer skrivarar
 
- å utvikle ein modell som aukar både skrivinga og refleksjonen rundt eiga og andre si skriving
 
Det er ønskjeleg å kartlegge status tidleg i prosjektperioden for at det seinare i prosjektet  skal vere mogleg å vurdere om elevane er vortne meir bevisste og kompetente nynorskbrukarar.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17116
|

Prosjektansvarlig:

Finn Ove Båtevik
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Med nynorsk til betre skriving. Med skriving til betre læring.

Oppdragsgiver:

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Prosjektdeltakere:

Randi Bergem