Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Ormen Lange

Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Ormen Lange

Prosjektet har som formål å oppsummere konklusjoner fra tidligere evalueringer og analyser relatert til konsekvenser og effekter fra utbyggingen av landanlegget for Ormen Lange på Nyhamna i Aukra kommune. Prosjektet er et ledd i Aukra kommune sin deltakelse i «Communities for change», et prosjekt initiert og finansiert av NORA (Nordisk Atlantsamarbejde), der målsettingen er å høste erfaringer fra små lokalsamfunn og kommuner som møter store industrietableringer.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2480
|

Prosjektansvarlig:

Helge Bremnes
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Ormen Lange

Oppdragsgiver:

Aukra kommune

Prosjektdeltakere:

Arild Hervik, Øivind Opdal, Bjørn G. Bergem