Gjesteforelesninger i emnet Organisasjon 2

Gjesteforelesninger i emnet Organisasjon 2

Ved Høgskolen i Molde

10 timer undervisning i emnet ADM205 Organisasjon 2 som er et obligatorisk emne på 7,5 studiepoeng i studieprogrammet Bachelor i juss og administrasjon, samt et valgfag for andre studieprogrammer. 130 studenter var oppmeldt i dette emnet våren 2018. Ansvarlig for kurset var førsteamanuensis Lise Lillebrygfjell Halse. Pensum var utvalgte kapitler i:

- Jacobsen, Dag Ingvar (2017): Organisasjonsendringer og endringsledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

- Jacobsen, Dag Ingvar og Jan Thorsvik (2016): Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget.

- Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann (2016): Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2740
|

Prosjektansvarlig:

Sølve Mikal Krekvik Nerland
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Gjesteforelesninger i emnet Organisasjon 2

Oppdragsgiver:

Høgskolen i Molde