Bruk av nye indikatorer i arbeidet for utsatte barn og unge

Bruk av nye indikatorer i arbeidet for utsatte barn og unge

Indikatorer utviklet i prosjektet Trygg oppvekst skal videreutvikles i effektiviseringsnettverk med 8 kommuner.

I samarbeid med KS effektiviseringsnettverk deltar vi i et aksjonsforskningsprosjekt som omhandler videreutvikling og utprøving av nye indikatorer på god samhandling om utsatte barn og unge, som grunnlag for kommunenes systematiske arbeid med refleksjon og læring i egen praksis og som støtte i utvikling av praksis og nye handlingsmåter. Prosjektet driver aksjonsforskning tilknyttet effektiviseringsnettverkenes nettverksarena i en treårsperiode. Datainnsamlingen består i flere spørreskjemaundersøkelser til ledere og ansatte i kommunene, brukerundersøkelser og intervju med og observasjon av deltakerne på nettverkssamlingen. MFM gjennomfører prosjektet i samarbeid med NIBR, med MFM som hovedaktør og prosjektleder. Prosjektet utgjør det norske caset i Nordisk Ministerråds 0 24 prosjekt.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2647
|

Prosjektansvarlig:

Kari Bachmann
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Bruk av nye indikatorer i arbeidet for utsatte barn og unge

Oppdragsgiver:

KS

Samarbeidspartnere:

NIBR/HiOA

Prosjektdeltakere:

Guri Kaurstad Skrove, Tonje Hungnes