Samhandling om pasientforløp i støpeskjeen - EVASAM

Samhandling om pasientforløp i støpeskjeen - EVASAM

Arbeidspakke 3: På veg mot samhandlingskommunen? Organisatoriske og juridiske konsekvenser av helhetlige pasientforløp

Arbeidspakken studerer hvordan iverksettingen av pasientforløp påvirkes av møtet mellom desentraliserte kommunale organisasjonsformer preget av fristilte resultatenheter og samhandlingsreformens intensjoner om økt horisontal og vertikal samordning. En sentral hypotese er at samhandlingsreformen vil føre til at den desentraliserte resultatkommunen avløses av en mer sentralisert samhandlingskommune.

Fakta om prosjektet:

Tittel:

Samhandling om pasientforløp i støpeskjeen - EVASAM