Maritim klyngeanalyse 2013

Maritim klyngeanalyse 2013

Møreforsking Molde har siden 1988 gjennomført analyser av den regionale og senere også den nasjonale maritime klyngen. Perioden fra 2005 til 2008 var preget av sterk vekst i aktivitetsnivået og utfordringer knyttet til rekruttering og internasjonalisering. Ordreboomen med tyngdepunkt i 2007-08 ga ordrebøker som strekte seg helt fram til 2011. Det ble signalisert knapphet på oljerigger helt fram til 2015. Fra høsten 2009 tok finanskrisen fokus. Selv om våre petroleumsrettede maritime næringer i liten grad ble rammet av krisen så ble de neste par årene preget av ratenedgang og noe mer forsiktighet også i offshore service, men med forventninger til ny konjunkturoppgang på lengre sikt.
 
Prosjektet har til hensikt å oppdatere analysen  av den maritme næringen i Møre og Romsdal med fokus på utvikling i nøkkeltall, markedsutsikter, og klyngemekanismer mellom aktører i klyngen. Det er klyngemekanismene som legger grunnlaget for de komparative fortrinnene som næringen har oppnådd i internasjonal konkurranse. 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2482
|

Prosjektansvarlig:

Oddmund Oterhals
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Maritim klyngeanalyse 2013

Oppdragsgiver:

NCE Maritime

Prosjektdeltakere:

Arild Hervik, Bjørn G. Bergem