Evaluering av God Helse Partnerskapet

Evaluering av God Helse Partnerskapet

På oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune skal Møreforsking evaluere God Helse Partnerskapet.

Hensikten med evalueringen er å komme frem til anbefalinger om veien videre i målrettet folkehelsearbeid i fylket, herunder videreutvikling av God Helse Partnerskapsavtalen. For å jobbe målrettet videre ønsker fylkeskommunen innsikt i og kunnskap om kommunenes folkhelsearbeid og erfaringer med partnerskapsavtalen. 

Det vil bli gjennomført spørreskjema- og intervjuundersøkelser i kommunene og med andre samarbeidspartnere i partnerskapsavtalen. I tillegg innhentes informasjon om hvordan andre fylkeskommuner arbeider med folkehelsearbeid sammen med sine kommuner.
 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2764
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av God Helse Partnerskapet

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektdeltakere:

Tonje Hungnes