KS - Samhandlingsressurs Møre og Romsdal

Diskusjonen om behov for, og organisering av, en samhandlingsrolle i Møre og Romsdal, har styrket seg som følge av vedtak om etablering av Helsefellesskap i alle fylker. Med dette som bakgrunn skal Møreforsking, på oppdrag for KS,
 
1) kartlegge behovet for en samhandlingsressurs i samhandlingen mellom kommunene og helseforetaket i Møre og Romsdal, og
2) komme med forslag til hvordan en samhandlingsrolle kan se ut og eventuelt hvor den kan lokaliseres, sett opp mot dagens organisering, samt etablering av helsefellesskap. 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2884
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

KS - Samhandlingsressurs Møre og Romsdal

Oppdragsgiver:

KS

Prosjektdeltakere:

Tonje Hungnes, Birnir Egilsson, Gøril Groven