Brukerundersøkelse om egenorganisert fysisk aktivitet

Brukerundersøkelse om egenorganisert fysisk aktivitet

Hvordan kan fylkeskommunen bidra til mer fysisk aktivitet?

Fylkeskommunen ønsker å målrette spillemidler mot utsatte og prioriterte grupper fremover. I den forbindelse ønsker de å gjennomføre en brukerundersøkelse om bruk av et utvalg anlegg for fysisk aktivitet i Molde. Et viktig moment er å få tak i den uorganiserte bruken av anleggene, og hvordan man kan fremme denne og nå grupper utenom organiserte tilbud.

For å gi fylkeskommunen kunnskap om antall brukere og hva brukerne synes er det valgt ut 6 anlegg hvor det gjennomføres tellinger og spørreskjemaundersøkelse på ulike tidspunkt i aug-sept 2017.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2678
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Brukerundersøkelse om egenorganisert fysisk aktivitet

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektdeltakere:

Sølve Mikal Krekvik Nerland, Gøril Groven, Kari Bachmann