Evaluering av FRIOFF 104 og studiet Leiing i samspel mellom friv. og ...

Evaluering av FRIOFF 104 og studiet Leiing i samspel mellom friv. og off.

Prosjektet knytt til evalueringa av studiet "Frivillig og offentleg", var ei evaluering av fire studiemodular i eit etter- og vidareutdanningstilbod ved Høgskulen i Volda. Evalueringa var tufta på analysar av studentevalueringar, og på intervju med eit utval studentar og fagansvarlege for studiet.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1773
|

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av FRIOFF 104 og studiet Leiing i samspel mellom friv. og off.

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda

Evaluering av FRIOFF 104 og studiet Leiing i samspel mellom friv. og off.

Prosjektet knytt til evalueringa av studiet "Frivillig og offentleg", var ei evaluering av fire studiemodular i eit etter- og vidareutdanningstilbod ved Høgskulen i Volda. Evalueringa var tufta på analysar av studentevalueringar, og på intervju med eit utval studentar og fagansvarlege for studiet.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1773
|

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av FRIOFF 104 og studiet Leiing i samspel mellom friv. og off.

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda