Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på...

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet - kunnskapsstudie og kartlegging

 
Møreforsking i samarbeid med ideas2evidence vil med dette prosjektet stille saman og samanlikne kunnskapen om korleis det på regionalt nivå vert drive bygde- og lokalsamfunnsutvikling. Prosjektet avgrensar seg til det arbeidet som vert drive hjå fylkeskommunar og fylkesmenn i dei fire fylka Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17147
|

Prosjektansvarlig:

Geirmund Dvergsdal
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet - kunnskapsstudie ...

Oppdragsgiver:

Distriktssenteret

Samarbeidspartnere:

ideas2evidence

Prosjektdeltakere:

Grethe Mattland Olsen,