DNT tilrettelagt/ Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU...

DNT tilrettelagt/ Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) i Molde-regionen

Basert på erfaringer fra FTU-turtilbudet i Molderegionen har Møreforsking Molde utviklet og testet en egnet metodikk for systematisk brukerevaluering av FTU.

Vi har testet og utviklet ulike versjoner av spørreskjema, både på papir og digitalt, og ulike innsamlingsmåter. FTU er en nasjonal satsing i Den norske turistforening, der målet er å få flere mennesker med utviklingshemming til å delta i friluftsliv med sikte på økt fysisk aktivitet og sosial deltagelse. På oppdrag fra Molde og Romsdals turistforening har Møreforsking i samarbeid med Høgskolen i Molde og Inventas laget et kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle FTU, og en modell for innsamling av brukererfaringer med FTU nasjonalt.

PowerPoint som oppsummerer hovedfunn fra prosjektet kan lastes ned her

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2811
|

Prosjektansvarlig:

Birnir Egilsson
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

DNT tilrettelagt/ Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) i Molde-regionen

Oppdragsgiver:

Molde og Romsdals turistforening

Samarbeidspartnere:

Høgskolen i Molde og Inventas AS

Prosjektdeltakere:

Gøril Groven