Møreforsking utreder regionnivåets fremtidige oppgaver

Norgeskart.jpg

Møreforsking utreder regionnivåets fremtidige oppgaver

Møreforsking har fått i oppdrag å vurdere hvilke oppgaver som kan være aktuelle for et fremtidig folkevalgt regionnivå. Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vurderingen vil basere seg på en systematisk gjennomgang av eksisterende utredninger omkring oppgaver og inndeling for et regional folkevalgt nivå.
 
Utredningen skal danne grunnlag for regjeringens behandling av ny fylkesstruktur våren 2016. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Høgskulen i Volda.

Kontakt prosjektleder Jørgen Amdam eller Lars Julius Halvorsen ved Møreforsking for mer informasjon. 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17191
|

Prosjektansvarlig:

Jørgen Amdam
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Møreforsking utreder regionnivåets fremtidige oppgaver

Oppdragsgiver:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Samarbeidspartnere:

Høgskulen i Volda

Prosjektdeltakere:

Lars Julius Halvorsen, Gunnvor Bakke