Konjunkturbarometer for Eiksundregionen

Konjunkturbarometer for Eiksundregionen

I samband med konferansen Treffpunkt Kvien i april 2010, ønskjer Sparebank 1 Søre Sunnmøre å gjennomføre ei kartlegging knytt til verknader av Eiksundsambandet. Fokus skal vere på ringverknader for næringslivet i regionen. Næringslivet skal i denne samanhengen tolkast  i vid meining (inkl. kulturinstitusjonar og kommuneinstitusjonen).  

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17117
|

Prosjektansvarlig:

Finn Ove Båtevik
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Konjunkturbarometer for Eiksundregionen

Oppdragsgiver:

Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Prosjektdeltakere:

Randi Bergem