Evaluering av Kvalitet i alle ledd

Evaluering av Kvalitet i alle ledd

Utvikling av nye utrednings og behandlingslinjer for barn og unge med behov for sammensatte tjenester

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2494
|

Prosjektansvarlig:

Guri Kaurstad Skrove
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av Kvalitet i alle ledd

Oppdragsgiver:

Helse Møre og Romsdal HF

Prosjektdeltakere:

Kari Bachmann