Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk

Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk

Prosjektet Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk vert gjennomført ved Volda Ungdomsskule i perioden hausten 2007 – våren 2010.
 
Prosjektet  skal danne grunnlag for  ein ”Voldamodell”  for undervisning i norsk med vekt på nynorsk. Modellen skal vere ein detaljert og brukarvennleg fagplan der læringsmål, fagstoff, arbeidsmåtar og vurderingsmåtar kjem klart fram.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17118
|

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk

Oppdragsgiver:

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Prosjektdeltakere:

Finn Ove Båtevik