Maritim klyngeanalyse 2014

Maritim klyngeanalyse 2014

Prosjektet har til hensikt å oppdatere utviklingen i nøkkeltall og status i 2014 for den maritime næringen i Møre og Romsdal. I tillegg vil det fokuseres på bedriftenes forventinger til markedsutsiktene,klyngemekanismer mellom aktører i klyngen, og analyse av konkurranseparametere.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2535
|

Prosjektansvarlig:

Oddmund Oterhals
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Maritim klyngeanalyse 2014

Oppdragsgiver:

NCE Maritime

Prosjektdeltakere:

Arild Hervik, Bjørn G. Bergem