Betre samordning av bustadsosiale tenester for personar med psykiske ...

Betre samordning av bustadsosiale tenester for personar med psykiske lidingar og rusproblem

 
Hovudmålet for prosjektet er å skape kunnskapsgrunnlag for betre samordning av bustadsosiale tenester for personar med psykiske lidingar og/eller rusproblem.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17160
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Betre samordning av bustadsosiale tenester for personar med psykiske lidingar og rusproblem

Oppdragsgiver:

Husbanken region Midt-Norge

Prosjektdeltakere:

Else Ragni Yttredal, Gunnvor Bakke, Randi Bergem