"Dei nye hendene"

"Dei nye hendene"

- Offentleg sektor sitt møte med arbeidsinnvandrarar

Forprosjektet omhandlar arbeidsinnvandring og offentleg sektor. Arbeidsinnvandring representerer både utfordringar og moglegheiter. Korleis offentleg sektor handterer ei stor innvandringsgruppe som arbeidsinnvandrarar, er viktig kunnskap som det er behov for i fornyinga av offentleg sektor.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17128
|

Prosjektansvarlig:

Finn Ove Båtevik
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

"Dei nye hendene"

Oppdragsgiver:

Regionalt forskningsfond (RFF), Fondsregion Vestlandet

Prosjektdeltakere:

Else Ragni Yttredal,