Å analysere utviklingen av nettverk - et analyseopplegg. Paper levert til phd-k...

Å analysere utviklingen av nettverk - et analyseopplegg. Paper levert til phd-kurset: "Hov to study governance networks and the networked society"

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Susanne Moen Ouff

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Møreforsking Volda

Rapportnr:

8/2010
|

Isbn/Issn:

ISSN 1891-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

14

Nøkkelord:

VRI,  Nettverk,  ,  ,  ,   
Målet med Norges Forskningsråd sitt program ”Virkemidler for regional innovasjon” (VRI) (2007-2010) er å fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskapning. Innovasjonssystemteori, der nærhet mellom aktører er en viktig innovasjonsfremmende faktor, er del av det teoretiske fundamentet for programmet. I dette notatet utvikles og diskuteres et analyseopplegg som ser nærmere på om og hvordan Virkemidler for regional innovasjon (VRI) har bidratt til å utvikle nærhet mellom aktører i regionene. Analyseopplegget er i hovedsak basert på bruk av sosial nettverksanalyse (SNA).