Inkludering i arbeidslivet av personer med Asperger syndrom

Inkludering i arbeidslivet av personer med Asperger syndrom

Forfatter(e):

Kari Bachmann, Helene Hoemsnes, Guri Kaurstad Skrove, Helge Bremnes

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Spesialistbedriften AS

Rapportnr:

1806
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-298-9 / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

21
download

Kun 2-15 prosent av personer med Asperger Syndrom (AS) er i arbeid. Svært mange havner tidlig på uføretrygd, etter mislykkede forsøk på å få seg jobb. Det er derfor behov for arbeidsrettede tiltak og tilpasning for personer med AS.

Spesialistbedriften er en nyopprettet bedrift med visjon om å skape varige arbeidsplasser for personer med AS. Støtten fra NAV skiller seg ikke fra støtten som hvilken som helst annen bedrift får dersom de tar inn noen på praksisplass. Forskjellen mellom Spesialistbedriften og andre bedrifter er at personer med AS utgjør det store flertallet av de ansatte. Vi har fulgt Spesialistbedriften og gjort dybdeintervju med ledelse, mentorer og ansatte med AS i Spesialistbedriften og ansatte i NAV og Spesialisthelsetjenesten. Hovedmål har vært å identifisere suksesskriterier for arbeidslivsdeltakelse for personer med AS.

Prosjekteier er Spesialistbedriften AS, med finansiering fra Norges forskningsråd, program HELSEVEL og Regionale Forskningsfond Midt.