Flat struktur i en liten kommune; Evaluering av ny organisasjonsstruktur i Eide...

Flat struktur i en liten kommune; Evaluering av ny organisasjonsstruktur i Eide kommune

Forfatter(e):

Dag Magne Berge

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Eide kommune

Rapportnr:

M0312

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

68

Denne rapporten er en evaluering av den organisasjonsreformen Eide kommune gjennomførte fra 1. januar 2003. Kommunen gikk da over til såkalt flat struktur ved at de tok bort sektoradministrasjonene og organiserte virksomheten i resultatenheter. Hovedutvalgene ble også tatt bort og erstattet av prosjektorienterte komiteer.

 

Kommunen har oppnådd en god del av det som var målsettingen med reformen. De har fått en bedre økonomistyring og mye tyder på at kostnadseffektiviteten også har blitt bedre. Problemene med reformen er i stor grad knyttet til etablering av gode arenaer for informasjonsutveksling og reformulering av politikerrollen.