Status for maritime næringer i Møre og Romsdal 2010; Lysere ordresituasjon med ...

Status for maritime næringer i Møre og Romsdal 2010; Lysere ordresituasjon med utflating av aktivitetsnivået

Forfatter(e):

Arild Hervik, Bjørn G. Bergem, , Oddmund Oterhals

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

NCE Maritime og Nordea

Rapportnr:

1011
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-153-1

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

28
download

Maritime næringer i Møre og Romsdal har i løpet av 2010 opplevd en overgang fra ordretørke til en gryende optimisme i markedene, med ny ordreinngang som nesten tilsvarer det nivået som er nødvendig for å gjenopprette det gode aktivitetsnivået som næringen har opplevd gjennom siste oppgangsperiode, som har vart fra 2004. Ordrereservene er fortsatt for lave til å sikre full kapasitetsutnyttelse i 2011, men bortsett fra leverandørbedriftene - der 28 % forventer å måtte permittere ansatte i løpet av 2011 - så ser sysselsettingssituasjonen rimelig god ut for de andre bedriftsgruppene.

2010 blir igjen et godt år økonomisk, til tross for 5 % fall i samlet omsetning. De gjennomsnittlige lønnsomhetsmarginene har falt mer enn 25 % i forhold til rekordåret i 2009 - en vesentlig grunn til det er den dårlige rateutviklingen for rederiene - men 8,6 % er fortsatt på et godt nivå historisk sett.

De sterke samspillseffektene mellom lokale rederi, verft, designselskap og leverandører vedvarer, selv om leverandørene gjennom 2010 må kompensere et fall i oppdrag fra norske kunder med økt satsing på eksport. Basisbemanningen i næringen ligger stabilt på omkring 15 000 årsverk, mens midlertidig innleie fungerer som en buffer mot svingninger. Det er særlig underleverandørene som gjennom 2010 har kompensert fall i omsetning med redusert innleie.

De fleste bedriftene er nøkterne optimister i forhold til markedsutviklingen i 2011. Forventninger om en høy og stigende oljepris og et sterkt marked for segmentet "dype farvann" gjør at våre bedrifter er i god konkurransemessig posisjon. Utfordringene framover knyttes til den store overkapasiteten i bransjen globalt, og dermed blir den norske kostnadsmessige konkurranseevnen igjen satt på prøve.