Kvar trykkjer skoen? Om effektar, organisering og flaskehalsar i innovasjonsarb...

Kvar trykkjer skoen? Om effektar, organisering og flaskehalsar i innovasjonsarbeidet i Sogn og Fjordane

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Geirmund Dvergsdal, Jørgen Amdam

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

INU-FSF (Den interkommunale Næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Sogndal og Flora)

Rapportnr:

24
|

Isbn/Issn:

ISBN 978-82-7692-317-9 ISSN 1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

84

Nøkkelord:

Forvaltning,  Regional utvikling,  Region,  Organisering,  Effekter,  Innovasjon ,  Innovasjonspolitikk 
Den Interkommunale Næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Sogndal og Flora (INU)  har i perioden 2007-2011 disponert om lag 150 millionar kroner. Desse har gått til regionale og bedriftsretta tiltak i kommunane Førde, Florø og Sogndal. Styret i INU har engasjert Møreforsking Volda for å evaluere tilskotsordninga for perioden 2007-2013. Prosjektet og rapporten har desse føremåla i 2011:   Effektevaluering: Undersøking av virkemiddelbruk og effektar av dette i perioden 2007-2010 i kommunane Førde, Florø og Sogndal. Evaluering av organisering: Ei oversikt over og evaluering av organiseringa av INU – FSF, spesielt med tanke på likskapar og forskjellar knytt til tidlegare organisering. Flaskehalsar i innovasjonsprosessar: Utvikle kunnskap om innovasjonsprosessar i bedriftene og flaskehalsar i desse samt korleis verkemiddelapparatet fungerer inn i desse prosessane. Denne delen av undersøkinga tek utgangspunkt i bedriftene som har fått auka arbeidsgjevaravgift i Førde, Florø og Sogndal.