Kompetansepartnarskap knytt til maritim næring i Møre og Romsdal - situasjon og...

Kompetansepartnarskap knytt til maritim næring i Møre og Romsdal - situasjon og utfordringar

Forfatter(e):

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

6/2008
|

Isbn/Issn:

0805-8075

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

32

Nøkkelord:

Entreprenørskap,  Governance,  Innovasjon ,  Maritim næring,  Næringsutvikling,  Nettverksorganisasjonar,  Partnarskap,  Regional utvikling,  Regionalpolitikk,  VRI 
 
Notatet har bakgrunn i forskingsprosjektet ”Nye arbeidsmodellar for innovasjonsfremmande
samhandling i Møre og Romsdal” knytt til VRI - satsinga i Møre og Romsdal. Forskingsprosjektet
har hatt som hovudmål å både utvikle og vidareutvikle betre arbeidsmodellar for
innovasjonsfremmande regional samhandling i Møre og Romsdal. Ei av fleire delmålsettingar
med forskingsprosjektet har vore å kartlegge mobilisering til, organisering av og
gjennomføring av pågåande kompetansepartnarskap i Møre og Romsdal innan maritim
næring.