The Living Forests Process (1995-2006). Laboratory for New Modes of Governance ...

The Living Forests Process (1995-2006). Laboratory for New Modes of Governance in Forest Policies

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Lars Julius Halvorsen, Susanne Moen Ouff

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Landbruks- og matdepartementet

Rapportnr:

218
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

110

Nøkkelord:

Demokrati,  Mobilisering,  Nettverk,  Governance,  Planprosessar,  Partnarskap 

"Levende Skog" er ein samarbeidsprosess som bringer saman aktørar med tradisjonelt sett konfliktfylte syn på bruk og miljøvern i skogbruket. "Levende Skog" var "det norske case" av i overkant av 20 case frå 10 ulike land i Europa, i det internasjonale forskingsprosjektet GoFOR - New Modes of Governance for Sustainable Forestry in Europe ved Møreforsking i Volda. Det mest spesielle kjennetegnet ved prosessen, var det store talet på deltagande aktørar som blei involvert i politikkdanninga innan skogbruket. På det meste så var meir enn 150 mennesker involvert gjennom ulike arbeidsgrupper. Likevel var ikkje prosessen så åpen at aktører blei invitert til å delta på arenaer der vedtaka blei fatta. Ulempen med denne typen prosess, blei sagt å være at den var veldig tidkrevande, og at aktørane som deltok stilte med veldig ulike utgangspunkt, både med tanke på kompetanse og økonomi.