Utviklingstrekk på Indre Nordmøre

Utviklingstrekk på Indre Nordmøre

Forfatter(e):

Finn Ove Båtevik, Geirmund Dvergsdal, Jørgen Amdam

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Indre Nordmøre Næringsnettverk - Kommunene Rindal, Surnadal, Sunndal, Tingvoll og Halsa v/Tingvoll Næringsforum

Rapportnr:

32
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-321-6 / 1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

94

Nøkkelord:

Arbeidsmarknad,  Befolkningsutvikling,  Entreprenørskap,  Regional utvikling,  Rekruttering,  Samarbeid 
 
Rapporten «Utviklingstrekk på Indre Nordmøre» er ei oppfølging og oppdatering av rapporten «Dei fragmenterte samfunna – analyse av utviklingstrekk og utfordringar på Indre Nordmøre» frå 2004.  Den nye rapporten tek mellom anna føre seg spørsmål knytt til sysselsetting og rekruttering av arbeidskraft, regionbygging og behovet for å identifisere felles utfordringar og utvikle samarbeidsarenaer på område der det kan vere grunnlag for å sette i gang felles tiltak.