Kunsten å ha to fugler i hånden samtidig. Evaluering av Boligsosialt utviklings...

Kunsten å ha to fugler i hånden samtidig. Evaluering av Boligsosialt utviklingsprogram. Sluttrapport

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Susanne Moen Ouff, Marte Hanche-Olsen

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Husbanken region øst

Rapportnr:

35
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-324-7 1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

81

Nøkkelord:

Boligsosial,  Organisering,  Velferd,  Bustad,  Forvaltning,  Offentleg organisering 
Sluttrapport fra evalueringen av Boligsosialt utviklingsprogram i Husbanken region øst (2009-2012). I tråd med føringene i programmet har kommunene i stor grad oppnådd forbedringer på et overordnet og strategisk nivå; bedret forankring, mobilisering og organisering av og kunnskap om boligsosialt arbeid. Programmet har fremdeles i liten grad nådd den overordnede målsetningen om å skaffe egnede boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette kan forklares med at «ting tar tid». Møreforsking mener likevel at konkrete resultater av denne typen prosessarbeid kan framskyndes ved at man jobber langsiktig og strategisk - samtidig som man arbeider for kortsiktige gevinster. For å lykkes både på kort og lang sikt er det viktig å kunne kunsten å ha to fugler i hånden samtidig…