Prosjekt- og informasjonsarbeid. Evaluering av eit studieemne i kurset Frivilli...

Prosjekt- og informasjonsarbeid. Evaluering av eit studieemne i kurset Frivillig og offentleg.

Forfatter(e):

Randi Bergem

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda

Rapportnr:

2/2006
|

Isbn/Issn:

0805-8075

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

18

Nøkkelord:

Etter- og vidareutdanning,  Samarbeid,  Frivillig sektor ,  Offentleg organisering 
Møreforsking i Volda var våren 2007 ansvarleg for å koordinere og administrere eit studietilbod ved Høgskulen i Volda. Studiet hadde fokus på samarbeid mellom offentleg sektor og frivillig sektor.