Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling

Forfatter(e):

Finn Ove Båtevik, Brita Gjerstad, Gro Marit Grimsrud, Øystein Lund Johannessen, Grete Netteland, Svein Ingve Nødland, Lin Prøytz, Geir Skeie, Gunn Vedøy

Utgiver:

Universitetet i Stavanger

Rapportnr:

Rapport nr. 62, Universitetet i Stavanger
|

Isbn/Issn:

978-82-7644-701-9

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

190

Nøkkelord:

Arbeidsinnvandring,  Befolkningsutvikling,  Boligsosial,  Busetjing