Internasjonalisering av offshore service-virksomheten i Møre og Romsdal. Global...

Internasjonalisering av offshore service-virksomheten i Møre og Romsdal. Globaliseringen har styrket maritim klynge.

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Arild Hervik, Øivind Opdal, Bjørn G. Bergem

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

INTSOK

Rapportnr:

M0801

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

17
download

Den komplette maritime næringsklyngen i Møre og Romsdal består av nærmere 200 bedrifter innenfor rederivirksomhet, skipskonsulenter, skipsverft, utstyrsleverandører og andre leverandører. Rederiene utgjør et viktig element i denne næringsklyngen, og alle rederiene i denne studien har offshore servicevirksomhet (OSV) som hovedaktivitet. De 13 OSV-rederiene i Møre og Romsdal doblet sin omsetning og økte sysselsettingen med nær 70 % fra 2002 til 2006, og hadde ytterligere 34 % omsetningsvekst i 2007. Verdiskaping og resultat ble nesten tredoblet i samme periode. I tillegg til en seilende flåte på 166 skip ved siste årsskifte var det 84 nye skip i bestilling.

 

Tradisjonelt har disse rederiene levert forsynings- og ankerhåndteringstjenester, men utviklingen går i retning av spesialskip for seismikkundersøkelser, støtte til arbeid på havbunn, brønnintervensjon osv. Nesten all oppdragsvekst etter 2002 har skjedd på marked utenfor Nordsjøen og Norskehavet. Internasjonaliseringen har medført opprettelse av internasjonale forbindelser, utekontor og økt rekruttering av utenlandske sjøfolk. Utvinning av olje og gass skjer mer og mer i regi av nasjonale oljeselskap som krever lokale tilstedeværelse (local content-krav) og tilpasning til spesielle lokale krav. De norske leverandørene framstår som de mest høyteknologiske og innovative på det internasjonale marked. Samspillet mellom lokale rederi, designselskap, verft og utstyrsleverandører har styrket seg og i 2006 fikk disse rederiene levert alle sine nybygg fra verft i eget fylke. Alle bestilte nybygg har norsk design og norske utstyrspakker, og norske skipsutstyrsleverandører står sterkt internasjonalt. Vi kan trygt si at internasjonaliseringen av offshore servicevirksomheten har styrket utviklingen av den maritime klyngen hjemme.