Beredskapsteam mot mobbing i Møre og Romsdal

Beredskapsteam mot mobbing i Møre og Romsdal

Forfatter(e):

Gøril Groven, Kari Bachmann, Tonje Hungnes

Utgiver:

Møreforsking AS

Oppdragsgiver:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Sunndal Tingvoll Nesset

Rapportnr:

2011
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-336-8 (elektronisk)

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

85
download

I 2015 startet et samarbeid i Møre og Romsdal mellom skoleeierne, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og Fylkesmannen om å etablere «Beredskapsteam mot mobbing», heretter forkortet BMM. Formålet med satsingen BMM er å avdekke, stoppe og forebygge mobbing i skolen, og det fremste middelet for å oppnå dette er kompetanseheving med vekt på kunnskapsbaserte metoder og verktøy.
 
Møreforsking Molde har gjennomført følgeforsking av BMM. Forskningsprosjektets hovedmål er å avdekke viktige strategiske grep og suksessfaktorer i utvikling og implementering av en kollektiv beredskap mot mobbing i grunnskolen i Møre og Romsdal.